Foredrag om arbejdsglæde

Arbejdsglæde er den tilfredshed og glæde, som en medarbejder opnår ved udførelsen af sit arbejde. Arbejdsglæden er afhængig af en lang række faktorer, som kan påvirke glæden i positiv og negativ retning.
Arbejdsglæde giver resultater – det ved vi efterhånden godt. Arbejdspladser med meget arbejdsglæde oplever: Lavere sygefravær, lavere personaleomsætning, færre konflikter, mindre brok, bedre service, højere kvalitet og bedre bundlinie.