Niels Højlund

Niels Højlund

Niels Højlund – foredragsholder – booking af foredrag om etik, filosofi, politik, religion og samfundsdebat.

Niels Højlund er præst, forfatter, højskolemand, cand. mag. i historie og kristendomskundskab.

Trods sine 77 år er Niels Højlund stadig en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og debattører. Han har fingeren på pulsen og formår på baggrund af omfattende viden om en række emner at sætte de spørgsmål til debat som netop nu optager folk mest.

Man kan også bestille Niels Højlund til at være den professionelle ordstyrer og tilrettelægger af debatter, hvor en stor forsamling gerne skal inddrages i samtale om en institutions eller organisations forhold.

Endelig har Niels gennem de seneste år arbejdet med at fortælle. Fortælle sit eget livs historie eller formidle nogle af vor kulturs store fortællinger, som har været af så afgørende betydning for den danske eller den europæiske bevidsthed.

Foredrag/emner med Niels Højlund:

· Oplæg til debat

· Muhammed krisen og forholdet kristendom/islam

· Foredrag om aktuelle emner

· Ordstyrer ved debatmøder