Lone Hertz

Lone Hertz

Foredrag · oplæsning · dogmeteater

Budskabet er centralt i Lone Hertz’ alsidige repertoire. I budskaberne ligger der en for hende absolut nødvendighed, helt fritaget for overfladisk underholdning. Det handler om glæden, smerten, håbet, lunet – om troen på livet og den aktive medleven. Lone Hertz er skuespiller, foredragsholder og forfatter samt tidligere teaterleder og tidligere rektor for Statens Teaterskole. Endvidere har hun været medskaber til filmen om sin søn, Tomas – et barn du ikke kan nå.

Lone Hertz optræder med foredrag, oplæsning og dogmeteater – og er som altid helt aktuel med sine debatskabende foredrag.

Foredrag:

Sorg-Rig – Et rigt liv i sorg i den handicappede familie.
Oplev Lone Hertz i en rundrejse i et behandlersystem, og deltag i den efterfølgende debat om det sociale system i øvrigt.
Lone Hertz har gennem årene deltaget levende i den sociale debat, ikke mindst som mor til et handicappet barn. Det er blevet til mange bredsider til det professionelle behandlingssystem, der rækker langt ud over hendes egne erfaringer .
Baggrunden for foredraget er Lone Hertz’ bog Sisyfosbreve fra 1992.
Uanset om du er bruger eller behandler, kan du være med til at stille og besvare spørgsmålene:

 Hvordan kan vi gøre den professionelle behandlerverden mere kærlighedsfuld?
 Hvordan kan vi skabe synlighed, forståelse og ligeværd for handicappede mennesker?
 Hvordan får vi sat det enkelte menneske over økonomiske ressourcer, partipolitiske beslutninger og kassesystemer?

Varighed: 1,5 time med efterfølgende debat.

Livskvalitet – og hva’ er så det? 
For Lone Hertz skifter dette begreb i betydning for de forskellige kulturer, religioner, nationer, mennesker, aldre, ja, sommetider også fra sag til dag, nemlig når skæbnen griber ind i vores liv – og hvad deraf så følger.
For hende selv personligt er livskvalitet identisk med konstant at søge forandringen til det gode, at gro som menneske, at kunne skabe lys og glæde i os selv – og især i vore børn. Vi må give børnene åndelig substral, så de kan blive »grønne« mennesker og ikke mindst blive præget af den kristne etik.
Vi voksne kan lappe på os selv, men det er vores børn og unge, som grundlæggende kan – og må – forandre verden til det bedre.

Varighed: 1,5 time med mulighed for efterfølgende debat.

Menneskets Mission

Derfor en 11. september – om børn i Indien og Bangladesh
Lone Hertz har været udsendt af Danmission til den tredje verden, hvor hun først og fremmest måtte erkende, at sålænge vi i den rige verden ikke vil dele med klodens 1,4 milliarder absolut fattige, som lever så dyrisk, uoplyste, fattige, ja, så elendigt, at livet ingen værdi har for dem – ligeså længe vil vi komme til at opleve terror-begivenheder som den 11. september.
Et foredrag om børnemisbrug, korruption, kvindeundertrykkelse, syre-overfald, om analfabetisme, kastesystem og karmalov – om en ufattelig ulighed mellem mennesker.

Varighed: 1,5 time med efterfølgende debat.

Dogmeteater: 

Åbenbaringen
Åbenbaringen er en vild og blodig historie, som advarer mod ondskab kontra godhed. En fortælling om magt og afmagt. Om fald og frelse – en syret, poetisk monolog om “en ny himmel og en ny jord”. Om håbet og glæden for os alle. Temaer, som må være foruroligende aktuelle for enhver verdensborger.

Århundredets kærlighedseventyr
Dogmeteater om menneskeligt misbrug.
Gennem sin one-woman forestilling prøvede Lone Hertz tilbage i 1983 – med overbevisende succes – kræfter med Märta Tikkanens selvbiografiske og personlige poesi. Udgangspunktet for hendes fortolkning via dogmeteatrets udtryksform er den finske forfatter Märta Tikkanens digte fra 1979, Århundredets Kærlighedseventyr. Lone Hertz spiller med få rekvisitter, uden projektører eller kulisser.
Monologen viser en hudløs ærlig beretning om en kvinde, der lever sammen med en alkoholiker. Her er tale om misbrug af både fysisk og følelsesmæssig art, men også om at turde vælge sig selv og den store, kaotiske kærlighed. Det er ikke blot en skildring af det konkrete og følelsesmæssige misbrug, men også en skildring af det irrationelle i et parforhold – om kærlighedens beståen trods smerte og bristede forhåbninger, og om børnene som de store tabere. Lone Hertz formidler i denne tragedie dels smerten, dels humoren og ironien.
Det handler om misbrug i alle afskygninger, men har sit udgangspunkt i det mareridtsagtige alkoholmisbrug. Et misbrug, hvis konsekvenser monologen aktualiserer midt i vores aktuelle alkoholkultur.
Der er ingen agitation i teksten, men en stærk fremstilling af begreber, der er langt mere almene, end de fleste nok umiddelbart vil eller tør erkende.

Varighed: 1,5 time med mulighed for efterfølgende debat om misbrug.

Mission på godt og ondt
Lone Hertz’ sidste rejse for DanMission gik til Cambodja – tårernes land.
I sit nye foredrag sætter hun den menneskelige mission på godt og ondt til debat. Et uhyggeligt vigtigt emne i vor tid, hvor de fleste af os søger en mission som indhold i tilværelsen – og det ligefra George Bush Jr., Dalai Lama og Nelson Mandela til Mogens Lykketoft, Moses Hansen og Michael Laudrup.
Alle må vi gøre op med os selv om den mission vi hver især har valgt os udspringer af det gode eller det mindre gode. – Eller måske ligefrem af det onde, ligesom den mission Pol Pot valgte, da han af magtbegær gennem fire år tvang sine landsmænd ind under et rædselsregime.
En gribende, lærerig og uudholdelig beretning om mennesker i smerte og i håb.

Varighed: 1,5 time med efterfølgende debat.

Oplæsning:

Mit livs eventyr med H.C. Andersen
Enhver skuespiller med respekt for sig selv må benytte H.C. Andersens 200-årsdag til at fejre ham ved at læse ham.
Også jeg.
For at illustrere hans gigantiske geni – hans helt enestående evne til at identificere sig såvel i livet som med livet – hans evne til at indleve sig i enhver slags psyke og livssituation – har jeg for egen del valgt de eventyr ud, som jeg oplever skildre lige præcis mit liv, mine konflikter, mine standpunkter.
De eventyr, som jeg har valgt – ofte de mest ukendte – har jeg så kædet sammen med højdepunkter og situationer fra mig eget liv. Denne cocktail skulle gerne blive til en lidt anderledes H.C. Andersen aften med digteren – og mig.
Mit håb er, at jeg igennem oplæsning af digterens værker – og de paralleller jeg vil forsøge at trække til egne oplevelser, ja, til hvor egen tid – kan få publikum til også at få lyst til selv at søge efter netop deres historie skildret gennem dette digtergeni – en herlig måde for os alle at få tilført åndfuldhed på.
For så rig er H.C. Andersen, at jeg er overbevist om, at ethvert menneske ved læsning af hans eventyr, vil kunne finde billedet af sig selv og af sin egen skæbne, sin egen tilværelse.

De af mig udvalgte tekster skulle blive følgende:

Konen med æggene
Historien om en mor
Elverhøj
Den uartige dreng
Sølvskillingen
Marionetspilleren
Engelen
Hvad fatter gør er altid det rigtige
Et billede fra kastelsvolden
Sneglen og rosenhækken
Verdens dejligste rose

Foruden vil “Den lille havfrue” blive indstuderet med henblik på oplæsning af dette eventyr alene.
H.C. Andersen havde et farverigt og langt liv – og også jeg – derfor må denne oplæsning- og fortælleraften blive lang – ca. 2½ time + pause.

Johannes Evangeliet 
På Jesu tid var ordet ikke henvist til oplæsning i kirken. Ordet blev sagt. Fortalt på gader og stræder, hvor folk mødtes.Vi har brug for Testamentet i en tid, hvor mennesker søger efter åndeligt liv«.
(Lone Hertz)
Denne væsentlige tekst blev – på grund af en stor skuespillerinde,Lone Hertz’, fantastiske fremførelse og store kunstneriske præstation – til en både dramatisk og utrolig spændende oplevelse.To en halv times intens fremførelse gav teksten en ny og anden dimension, og jeg sad helt fremme på sædet for at få hvert et ord og hver en facet med.
Jes Kølpin, teaterdirektør på Bellevue Teatret

Det var meget betagende, og vi fattede ikke, hvor tiden blev af. Lone Hertz formåede at levendegøre beretningen . Det henvender sig til både unge og ældre, kirkefremmede og kirkevante – ja, alle, som kan sætte pris på ægte kunst . Det er vist den største aften, jeg nogensinde har oplevet.
Kirsten Mørch-Nielsen, sognepræst

Varighed: 2,5 time (ekskl. pause)

Det ny bud: I skal elske hinanden
Oplæsning af uddrag af kernen i Johannes Evangeliet, som med held kan indgå i en større helhed og i andre kirkelige sammenhænge. Oplæsningen er også brugbar som oplæg til en efterfølgende debat: Om dét at læse op af Bibelen.

Varighed: 45 min.

Ord om kærlighed
Tre til fire digteriske tekster, som hver på sin måde belyser kærlighedens aspekt.

Varighed: Ca. 30 min.

Ord om kærlighed – tre forskellige indfaldsvinkler til dramatiske tekster om kærligheden.