Ole Helmig

Ole Helmig

Ole Helmig, overlæge, dr.med. Født 1928.

Ole Helmig foredrag:

· Lidt om humor samt muntre hændelser i et langt lægeliv
Ole Helmig vil i dette foredrag kante sig lidt ind på, hvad humor er, og påvise den rolle den spiller både i vores hverdag og patientbehandling.

Ole Helmig vil give en række eksempler og fortælle om, hvordan humor også kan hjælpe mod stress og udbrændthed.

Dernæst vil han berette lidt om en række muntre hændelser i sit lange lægeliv.