Samuel Rachlin

Samuel Rachlin

Foredrag med Samuel Rachlin:

Terror uden grænser
Med afsæt i halshugningerne af gidsler for åbent kamera og med visning på Internettet, mordet på Theo van Gogh i Holland og andre af den seneste tids markante likvideringer, handler foredraget om, hvordan vi garderer os mod den terror, der ikke kender grænser – hverken fysiske eller moralske.
Foredraget går også polemisk ind på den hjemlige debat og spørger, om vi skal møde terroristernes intolerance med vores tolerance og frisind for at overholde den politiske korrekthed og undgå beskyldninger om religionshad og diskrimination. Det er også et spørgsmål om, hvordan de vestlige demokratier finder den rette balance mellem tilstrækkelig sikkerhed og faren for at begrænse vores borgerrettigheder. Under den kolde krig levede vi med terrorbalance og truslen om atomragnarok. Der var mange mareridtsagtige scenarier for hvad der kunne ske, men paradokset var, at der var stor stabilitet.  Under den asymetriske krig vi lever med nu, har vi terror uden balance og uden stabilitet. Det er nogle af det nye århundredes store udfordringer, og det er den virkelighed de kommende generationer kommer til at vokse op med.

Rejsen tilbage
– en personlig beretning om barndommens gade, der ligger i en sibirisk afkrog over 8000 kilometer fra København. Foredraget går bag om TV-filmen om min rejse tilbage til Sibirien i mine egne fodspor og ad den rute, mine forældre fulgte, da de blev forvist af Stalin til Sibirien. Det bliver en rejse gennem tiden, familiens egen historie og Ruslands forvandling i de seneste dramatiske år.
Foredraget er illustreret med videoklip fra filmen, der stykker et billede sammen af fortiden og opfylder den drøm, mange har om at gense barndommens land og opleve det med en voksens øjne. I foredraget hører man om, hvordan ideen opstod og hvordan den blev realiseret, da jeg igen begyndte at arbejde som udenrigskorrespondent i Moskva. Man hører om oplevelserne bag kameraet, og hvordan det var at genoprette forbindelsen til gamle klassekammerater, bekendte og naboer efter næsten et halvt århundrede.

Minderne har man da lov at ha’ – fra Liva Weel til den 11. september.
Et causeri om minderne i vores liv, hvordan de opstår og modnes, og hvilken betydning de har for os og vores forhold til historien, fortiden og nutiden. Det handler både om krigen og besættelsen, Holocaust, den 11. september og vore egne personlige minder. Hvorfor er det så vigtigt at bevare minderne ikke kun for vores forståelse af fortiden, men også nutiden. Perspektivet i oplægget opstår ved bevægelsen fra de store historiske begivenheder til de private oplevelser og minder, som vi alle har og kan forbinde noget med.

Jeg elsker den brogede verden
– et polemisk oplæg om Danmark, danskhed og indvandrerne med udgangspunkt i egne oplevelser og iagttagelser. Det drejer sig om samliv mellem danskere og nydanskere, myter og fordomme. Foredraget bygger på overvejelser og iagttagelser af en insider, der er outsider eller en outsider, der er insider. Det kan være en fordel, at se problemerne udefra og sætte dem i relief, fordi man også har oplevet nogle af dem på eget skind. Det er et bidrag til den aktuelle debat beskrevet med humor og polemisk skarphed i forhold til både de gamle og nye danskere. Hvad står på spil for Danmark, og hvad har vi at vinde eller tabe nu, da de nye folkevandringer er over os?

What a difference a day makes
– verden efter den 11. september er en anden verden end den, vi kendte indtil den 10. september. Amerikas Forenede Stater er blevet til Amerikas Forandrede Stater. Hvad skete der, og hvad blev konsekvenserne både for USA og for resten af verden? Foredraget handler om det chok, der rystede USA og ændrede amerikanernes selvopfattelse for altid. Det er svært for folk uden for USA at forstå omfanget af det traume, den 11. september har givet amerikanerne og intensiteten bag alle de mange manifestationer, der skulle vise nationens sammenhold og overbevise alle om, at USA ikke kan terroriseres. Det har ikke kun påvirket amerikansk politik, men også den nationale psyke, og vil sætte spor i amerikansk adfærd og tænkning i mange år. USAs udenrigspolitik fra krigen mod Afghanistan og Irak til kampen modintrnational terrorisme og forholdet over for Europa kan i dag kun forstås i lyset af den 11. september.

Tak for sangen
Samuel Rachlin husker tydeligt mødet med den danske sang. Det var ”I østen stiger solen op” på hans første skoledag i Danmark på Nørre Allé skole i København. Det gjorde indtryk på en 10-årig dreng, der endnu ikke kunne tale dansk. Men han forstod, at der var tale om noget ganske andet end de sange, han var vant til at høre og synge i Sovjetunionen om Lenin, Stalin og kommunismens velsignelser. Foredraget handler om den danske sangskat og danskhed fra slutningen af 50-erne til i dag og rejser spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt at bevare og bruge sangene både som ung og voksen. Der er indlagt smagsprøver fra 26 danske sange, som tilhørerne skal synge med på.

Mellem Washington og Moskva
– i de sidste 6 år har jeg delt mit liv mellem Washington og Moskva med København som mellemstation. Foredraget handler om mine oplevelser og iagttagelser i Jeltsins og Putins Rusland og Clintons og Bush’s Amerika. Det er historier fra hverdagen i de to lande og kulturer, og betragtninger om nogle af de store politiske begivenheder, jeg har været med til at dække begge steder. Foredraget kommer også ind på de to landes historie, og hvad det er for om stændigheder og træk, der adskiller dem og har været med til at bestemme, at de har udviklet sig så forskelligt i politik, økonomi og kultur.

Putins Rusland
– et portræt af det nye Rusland med anekdoter og selvoplevede beretninger fra den russiske hverdag på gaderne i de russiske byer og i Kreml.
Landet er ved at rejse sig efter sin lange politiske, økonomiske og sociale nedtur. Men hvor er landet på vej hen med Putin i spidsen, og skal vi se det nye Rusland som vores nye partner, eller bliver det Vestens nye udfordring igen om nogle år? Foredraget giver også den historiske baggrund for Ruslands udvikling og ser på, hvad vi i Vesten kan og bør gøre for at hjælpe Rusland på vejen mod demokrati og markedsøkonomi – for russernes og vores egen skyld.

Samuel Rachlin har i mange år beskæftiget sig med international journalistik. Han var Danmarks Radios første korrespondent i Moskva og åbnede Brezjnevs Sovjetunionen for danske seere og lyttere. Han er også en af pionererne bag opbygningen af TV2 Nyhederne og var stationens første nyhedsvært. Siden blev han TV2’s første korrespondent i Washington, og fra 1998 har han igen rapporteret fra Moskva for TV2 og er sideløbende studievært for TV2 Finans. Han har også arbejdet som informationschef og medierådgiver i Verdensbanken i Washington. Samuel Rachlin producerede i 1999 en meget rost TV-fim i to dele om familiens tvangsforvisning og sin egen opvækst i Sibirien.