Steen Broen Jensen

Steen Broen Jensen

Steen Broen Jensen er en levende, provokerende og professionel foredragsholder, der uden slinger i valsen sætter ord på det de andre tænker. Oplevelserne fra Slædepatruljen Sirius, Ekspedition Sirius 2000 og arbejdet som coach og teambuilder, giver stof til eftertanke.

Et foredrag med Steen Broen Jensen kan enten være en peptalk til gå-hjem-møder, kick-off møder eller seminarer – eller det kan være af mere underholdene karakter til foreningsarrangementer eller uddannelsesinstitutioner.

Steen Broen Jensen foredrag:

* Samarbejde gennem tillid
Arbejdet i Siriuspatruljen er indbegrebet af teamwork – og teamwork er ikke mulig uden selvindsigt og forståelse for andre.

”Jeg ved ikke, hvad du tænker, men jeg kan se, hvad du gør”
De fleste mennesker ønsker at udvikle samarbejdspotentialer hos sig selv og i forhold til andre, men det er svært uden hjælp fra andre og ikke mindst én selv.

”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen”
Ofte oplever vi, at vi i samarbejdet ønsker at ændre andres måde at være på. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kan kun ændre vores egen adfærd ved at lære at tænke anderledes og positivt og ved at bygge samarbejdsrelationer på baggrund af hinandens styrker. Samtidig skal vi acceptere forskellighederne samt give hinanden plads til at være forskellige.

Når det først er lykkedes, får vi en masse positiv energi til opnåelse af bedre samarbejdsresultater.

Foredraget er bygget op omkring anvendelsen af et analyseværktøj, godt krydret med egne indhøstede erfaringer.

* Hvorfor er forandring så svær
I de fleste virksomheder kan man ikke længere optimere i procedurerne – i vid udstrækning kan medarbejderne det, der skal til for at løse deres opgaver tilfredsstillende, og arbejdsprocedurerne er ofte også optimeret fuldt ud – men hvorfor går det så galt nogle gange?
Fokus skal flyttes over på samspillet mellem de menneskelige ressourcer – medarbejdernes indbyrdes relationer og den enkeltes holdning til sig selv og forandringerne i tilværelsen.
Motivation, trivsel og fleksibilitet kan altså forøges gennem personlig udvikling og teamforståelse, hvilket betyder at forandringsparatheden skal findes i proceslaget mellem medarbejderne. Identiteten skal flyttes fra job til menneske.
”Tænk på et stort flot fragtskib med en klar kurs. Alle på skibet sætter kursen, som  kaptajnen giver, og det går strygende, men pludseligt er der pakis forude. Skibet skal ændre retning – der er kommet en forandring. Inden kaptajnen får sat ny kurs og meddelt alle, at der nu er sat en ny kurs, er det måske for sent. Under alle omstændigheder taber skibet vigtig tid, og ikke alle forstår beslutningen.”

”Tænk på 50 små speedbåde, som alle har samme kurs. Kaptajnen sejler forrest, men alle er på udkig. Pludselig er der pakis forude, og bådende skal ændre retning. Nogle sejler den ene vej, nogle sejler den anden vej, men alle mødes på den anden side. De er kommet flot gennem forandringen – hurtigt og uden uheld.”
Hvad er forskellen? Det personlige ejerskab og den personlige vision på arbejdet. Det lyder nemt, men det hele drejer sig om holdninger. Holdninger til at tage ejerskab for den daglige proces. Holdninger til at turde tage en chance. Holdninger til at VILLE det, man gerne vil.

Heldigvis er vi ikke alle ens, og derfor reagerer vi forskelligt på forandringer, men indsigt i forandringens faser er med til at løsne op for modstanden mod det nye. At se muligheden i forandringen i stedet for at fokusere på det negative.
Steen Broen Jensen skitserer, hvordan vores holdninger præger stort set alt, hvad vi gør – også hvordan vi bearbejder forandringer – og med sin erfaring som teamcoach giver han sit bud på, hvordan organisationen kan blive bedre til at tackle forandringer. At han også personligt – gennem sit virke ved Slædepatruljen Sirius – har erfaringer fra første række, gør, at han ved, hvad han snakker om. Steen trækker så at sige på sine erfaringer fra 40 graders frost til lune danske virksomheder.

* Ledelse under ekstreme forhold
Livet i Siriuspatruljen og på ekspeditioner kræver ofte en stærk leder med nogle af de egenskaber, som ofte efterspørges i erhvervslivet – men ledelse er mange ting. Ved patruljen bruger vi ikke vores militære rang til noget – det er vores personlighed, der skaber lederen.

Disciplin, træning, vedholdenhed, empati og talent er nogle af de egenskaber, der skaber den gode leder.

Vigtigst af alt – det gælder om at være resultatorienteret. Hvad hjælper det, at du har unikke lederegenskaber, hvis du ikke kan skabe resultater? Her drejer det sig blandt andet om at kunne udnytte det team, du har rundt om dig, men lige så vigtigt er det, at du er realistisk i din målsætning, og du tør tage en kalkuleret risiko.

Nogle af de egenskaber, vi ved, patruljen selv sætter højest hos hinanden som ledere, er blandt andet tolerance, selvkritik, humor, tålmodighed og fleksibilitet.