Steffen Jensen

Steffen Jensen

Steffen Jensen (54), gift, to børn. Journalist, Mellemøstkorrespondent for TV2/Danmark.

Jeg holder mange foredrag rundt om i landet. Af praktiske grunde plejer jeg hvert år at koncentrerer foredragene i to 2-ugers foredragsturnéer – en i uge 10 og 11 i foråret og endnu en i ugerne 46 og 47 i efteråret som regel i sammenhæng med at jeg alligevel underviser på journalistuddannelserne i Danmark.

Ved foredragene er det muligt mere personligt at fortælle om Mellemøstens komplicerede men også fantastisk fascinerende forhold. Foredragene handler både om Israel-Palæstinakonflikten og om forholdene i resten af Mellemøsten og den arabiske verden, samt om livet som udenrigskorrespondent og det at dække krige og konfliktzoner.

Men da jeg oprindelig læste arkæologi – blandt andet bibelsk og romersk arkæologi – har min interesse for de perioder naturligvis bragt mig rundt i Det hellige Land og rundt i landene omkring i Bibelens fodspor så at sige. Det har ført til et meget personligt foredrag om religion, Bibelen, de hellige steder og hvordan denne bog er blevet til.

Steffen Jensen foredrag:

· Korrespondent i Mellemøsten
Intet i Mellemøsten er, hvad det giver sig ud for at være. I dette område eksisterede virtual reality lang tid inden Internettet. Det er bare en af mange øjenåbnere, som mine to årtier som Mellemøstkorrespondent har lært mig. Samtidig har mit job tilladt mig at blive øjenvidne til nogen af den nyere histories mest spændende begivenheder.

· Om at dække krige, opstande og terror
I en årrække har jeg undervist de studerende ved Danmarks Journalisthøjskole i at arbejde i og rapportere fra krig-, krise- og katastrofezoner, baseret på mine egne erfaringer fra en langt reporterliv i et af verdens mest krigshærgede områder. Dette foredrag er en meget forkortet udgave af dette undervisningsforløb.

· Den aktuelle situation i Mellemøsten
Et af de mest populære – men naturligvis også konstant opdaterede foredrag om den aktuelle situation i denne fascinerende og omtumlede region af verden, som på godt og ondt altid synes at påvirke vores hverdag i resten af verden. Et område vi hele tiden hører om, men som de færreste rigtig forstår.

· Israel-Palæstinakonflikten
En af den nyere tids mest indædte og mest komplicerede konflikten. En strid om et lille bitte stykke land, som mange synes at mene, nærmest er uløselig. Hvad er konfliktens rødder? Hvordan har den udviklet sig? Og hvor står vi nu? Det handler første del af foredraget om. Herefter forsøger vi at se på fremtidsudsigterne og mulighederne for en løsning.

· En tid til krig, en tid til fred
Hvis Israel-Palæstinakonflikten skal løses fredeligt, må begge sider skære sig selv i hjertet. Begge parter må lades deres eksklusive drømme briste. For disse national-religiøse drømme, som trives på begge sider, betinger den ene parts undergang, for at den anden drøm kan blomstre. Men selv hvis en forhandlingsløsning mirakuløst ender med at blive resultatet, vil den gøre ondt. For der er kun valget mellem dårligt, værre og værst. Foredraget er en gennemgang af begge parters nationale drømme, og hvad der skal til for at få en fred til at lykkes. Baserer sig på Steffen Jensens bog af samme navn, som forventes udgivet i efteråret 2010.

· Muhammed-krisen
Danmark er for alvor kommet på de militante islamisters verdenskort, efter vi en kort periode i vinteren og foråret 2006 blev kastet hovedkulds ind i stormens øje angiveligt på grund af Jyllands-Postens offentliggørelse af en række tegninger af profeten Muhammed. Dannebrog, billeder af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen og danske ambassader blev brændt af. Jeg dækkede konflikten fra Mellemøsten for TV2, og kommer i foredraget ind på nogle af de sider af krisen, som ikke sås så tydeligt fra Danmark, og også på hvor vi står i dag. Spiller tegningekrisen stadigvæk en rolle? Og er Danmark nu blevet et mål for islamistisk terrorisme?

· Islamisk fundamentalisme
Hellig krig, selvmordsbombere, uforsonlige imamer, terrorangreb i vestlige storbyer. Den kolde Krig og frygten for Sovjetunionen er afløst af en ”krig imod den internationale terrorisme”, som USA’s daværende præsident George W. Bush døbte den. Islam synes at have afløst kommunismen som vores allesammens kollektive skræmmebillede. Hvad er islamisme og islamisk fundamentalisme? Hvorfra stammer vreden? Og i hvor stor udstrækning er islamisternes terror en trussel imod os i Vesten? Det er nogle af de spørgsmål, jeg forsøger at finde svar på i dette foredrag.

· En journalist går i Bibelens fodspor
Sad Moses som en gammel mand i Moab’s bjerge i Jordan og nedskrev De fem Mosebøger inden han døde? Blev Jesus virkelig født i en stald og lagt i en krybbe? Hvad betyder Dødehavsrullerne for vores forståelse af de bibelske tekster? Og hvad med de bibeltekster, der blev fundet i Egypten nogle år inden Dødehavsrullerne, men som de færreste nogensinde har hørt om? Som journalist har jeg rejst rundt i det område, hvor Bibelen for tusindvis af år siden blev til, og hvor de historier, den fortæller om, udspillede sig. Hvordan har dette områdes geografi, natur, historie økonomi og skiftende politiske forhold påvirket den bibelske beretning, som er en hovedhjørnesten i vores allesammens vestlige civilisation?

· Jerusalem – en velsignet forbandelse
Jerusalem er vidunderlig og forfærdelig. En by fuld af hellige sted og religiøs fanatisme. Og samtidig er det også en by, der blot forsøger at få et normalt, morderne samfund til at fungere. Men byen er pint, delt og splittet af konflikt og politisk og religiøs uforsonlighed. Jerusalem er blevet kaldt ”en korsvej mellem Paradis og en galeanstalt” og det er i virkeligheden en meget dækkende beskrivelse. Tre verdensreligioner opfatter Jerusalem som hellig, og to stridende nationer vil hver især have byen som sin hovedstad. Dette er et meget personligt foredrag om den by, jeg har boet længere i en nogen anden, og som jeg elsker og hader på en og samme tid.

· Kibbutzen – drømmen og realiteterne
”At yde efter evne og nyde efter behov” var drømmen. Og i mange årtier levede medlemmerne af Israels mange kibbutzer også efter dette princip. Jeg boede i en del af i min ungdom på en af Israels kibbutzer, og oplevede på min egen krop konflikten imellem idealerne og realiteterne. Men trods alle manglerne var den israelske kibbutz det nærmeste verden nogensinde er kommet på et socialistisk idealsamfund. Det eneste der var ægte demokratisk og som kunne eksistere uden brug af fangelejre, tortur og hemmeligt politi. Men kibbutzen af i dag er hverken særlig socialistisk eller overmåde idealistisk. Drømmene har løbet panden imod den virkelige verdens realiteter. Ikke desto mindre er kibbutzen stadigvæk mange steder et bedre alternativ end samfundet udenfor.

· De jødiske bosættelser
Nogen anser de jødiske bosættelser i de besatte områder som noget nær årsagen til Israel-Palæstinakonflikten. Mange mener, at bliver bosættelserne fjernet, vil der komme fred i Mellemøsten. Ingen af delene er korrekte. Der er dog ingen tvivl om, at eksistensen af de jødiske bosættelser i det område, mange palæstinensere håber en dag skal blive deres stat, er et afgørende problem for fredsprocessen. Hvad har drevet disse national-religiøse jøder til at bygge disse bosættelser? Hvor mange er de? Hvor ligger de? Er der forskel på dem? Hvad er mulighederne for fred, når disse jødiske bebyggelser fortsat befinder sig i de besatte områder?

* * *

Det er de faste emner, som jeg har på mit foredragsprogram. Fra tid til anden påtager jeg mig også at holde foredrag om nye emner, som arrangørerne måtte have ønske om. Men det sker kun i særlige tilfælde, hvis jeg har tid og ressourcer til at lave den fornødne research og forberedelse.