Mina Harding Iranzad

Mina Harding Iranzad

Mina Harding Iranzad (1961)
Hvad har en mor, en halvgod kok, en halvdårlig skiløber, en skolelærer, en tidligere sanger, en iraner og en dansker til fælles? Svaret på denne kryptiske gåde er Mina Harding Iranzad.
Hun har beskæftiget sig med læring, processer, kompetencer, anerkendelse, mangfoldighed og rummelighed gennem hele sin karriere.
Hun er foredragsholder og forfatter til en række bøger om integration, interkulturelle kompetencer og menneskerettigheder. Hun er som udviklingschef ansvarlig for organisations- og medarbejderudvikling med primært fokus på mangfoldighedsledelse og det gode og udviklende arbejdsmiljø. Og så har hun sammen med ledelse og medarbejdere på midtVask skabt opsigtsvækkende og prisbelønnede resultater med integration og mangfoldighed på arbejdspladsen.

Foredrag:

“Gode hoveder har mange farver” – innovation igennem mangfoldighed.
Mangfoldighed og integration på det danske arbejdsmarked handler ikke kun om at opgradere nydanskere til det danske arbejdsmarked, det handler ligeså meget om, at arbejdspladserne kan inkludere og vil mangfoldighed. Det handler om ledelse, vilje og mod til at forandre. Der bør være en klar ledelsesstrategi og et mål.
Så – se muligheder i mennesker – vi behøver ikke at være ens og enige. Forskellighed skaber dynamik og udvikling i vore virksomheder. Ansæt mangfoldigt og se talentet i hver enkelt frem for begrænsninger.

Mangfoldighedsledelse – mulighedernes land for det fremtidige arbejdsmarked?
Det danske arbejdsmarked står lige nu over for nogle store udfordringer – vi har færre og færre at rekruttere blandt og samtidig med det forlader flere og flere seniorer arbejdsmarkedet.
Hvordan kan virksomhederne med succes manøvrere i denne virkelighed? Et rigtigt godt bud er gennem mangfoldighedsledelse.
Kan vi ved at inkludere forskelligheden i vore virksomheder udvikle et fantastisk fundament for vækst og succes?
Og hvordan gør vi det, hvordan kommer vi i gang?

“Det gode og udviklende arbejdsliv”
Hvordan kan vi fremme udvikling og gensidig ansvarlighed med henblik på at sikre rekruttering, arbejdsglæde, trivsel, udvikling og fastholdelse på vore arbejdspladser?
I dag et godt arbejdsmiljøets  altafgørende for trivsel, udvikling og vækst. Så hvordan skaber ledere og medarbejdere sammen holdbare og bæredygtige platforme for sammenhæng, arbejdsglæde og fleksibilitet?
Det handler blandt andet om at udvise gensidig respekt, tillid til og anerkendelse af hinanden.